Tiesitkö tämän?

Mittauksen kustannukset
Mittaus DEXA-laitteella maksaa yksityislääkärillä noin 110 euroa, josta KELA korvaa noin 25 prosenttia, mikäli mukana on lääkärin lähete.

Mittaus Sonost-laitteella maksaa noin 35 euroa, etkä altistu röntgensäteilylle.

Seuranta
Luun aineenvaihdunta on melko hidasta, joten mittausta ei yleensä ole tarvetta uusia kuin parin vuoden välein. Samalla seurataan, miten liikunta, ravinto ja mahdollinen lääkehoito ovat tehonneet.

Luuntiheyden mittaus

Luuntiheysmittaus on ainut luotettava keino luun vahvuuden ja osteoporoosin aiheuttaman murtumavaaran määrittämiseksi.

Suomessa yleisesti hyväksytty Käypä hoito-suositus suosittelee, että luuntiheysmittaus suoritetaan:

  • Henkilöille, joilla on ollut  matalaenerginen murtuma.
  • Yli 65-vuotiaille naisille, joilla on osteoporoosin riskitekijöitä tai henkilöille, joilla on muita osteoporoosin vaaraa lisääviä sairauksia.
  • Henkilöille, joilla on epäily osteoporoosista röntgenkuvan perusteella.
  • Henkilöille, joilla on tapahtunut merkittävää pituuden alenemista.

Luuntiheyden mittausmenetelmät

Kaksi merkittävintä menetelmää luuntiheyden mittaukseen ovat ultraääni- ja DEXA-mittaus. Molemmat ovat luotettavia, turvallisia ja täysin kivuttomia mittausmenetelmiä.

Ultraääni-mittaus (Sonost)

Osteoporoosin aiheuttama murtumariski voidaan luotettavasti todeta ultraääni-mittauksella. Mittaus perustuu ultraäänen nopeuteen ja vaimenemiseen luussa. Mittalaite lähettää ultraääntä kantaluun toiselta sivulta ja mittaa äänen vaimenemista ja nopeutta kantaluussa. Kantaluu on hyvä kohta mitata luun vahvuutta, sillä se sisältää paljon hohkaluuta ja kantaa ihmisen painoa. Tässä luussa nähtävät heikkenemiset ennakoivat hyvin murtumariskiä myös heikommissa, pienempää painoa kantavissa, luissa.

Ultraääni-mittauksen etuja ovat:

  • hyvä ennustavuus
  • helppo mittaus liikuntarajoitteisille (kantaluu)
  • laitteet liikuteltavia
  • mittauskustannus murto-osan DXA-menetelmästä
  • ei haitallista röntgensäteilyä

Tutkimusten mukaan Sonost-mittaus on kustannustehokas osteoporoosin seulontamenetelmä.

Tutkimuksia osteoporoosin diagnosoinnista ultraääni-mittauksella (yhteenveto tutkimuksesta linkkinä):

Glüer et. al. 2004: Association of five quantitative ultrasound devices and bone densitometry with osteoporotic vertebral fractures in a population-based sample: the OPUS Study.

Orstavik et. al. 2004: Quantitative ultrasound and bone mineral density: discriminatory ability in patients with rheumatoid arthritis and controls with and without vertebral deformities.

Thompson et. al. 1998: Quantitative Ultrasound (QUS) of the Heel Predicts Wrist and Osteoporosis-Related Fractures in Women Age 45–75 Years

Hans D. et. al. 1996: Ultrasonographic heel measurements to predict hip fracture in elderly women: the EPIDOS prospective study.

Mueller & Gandjour: Cost Effectiveness of Ultrasound and Bone Densitometry for Osteoporosis Screening in Post-Menopausal Women

Science Daily (25.6.2008): Simple Ultrasound Exam May Predict Osteoporosis Risk

Guessous et al.: Osteoporotic Fracture Risk in Elderly Women: Estimation with Quantitative Heel US and Clinical Risk Factors. Radiology, 2008; 248 (1): 179

Hans D, Krieg MA. 2009: Quantitative ultrasound for the detection and management of osteoporosis.

Krieg et. al. 2006: Prediction of hip fracture risk by quantitative ultrasound in more than 7000 Swiss women > or =70 years of age: comparison of three technologically different bone ultrasound devices in the SEMOF study.

Gonnelli et. al. 2006:  Heel ultrasonography in monitoring alendronate therapy: a four-year longitudinal study

DEXA-mittaus

DXA on osteoporoosin diagnosointiin käytettävistä luuntiheyttä mittaavista menetelmistä yleisin. Koko luustoa ei kuvata, vaan kuvauksessa tutkitaan lannerangan ja lonkkaluun tiheyttä. Myös DEXA-tutkimus on täysin kivuton.